انجام پروژه های آماری

با سلام

برای دانلود نمونه سوال استنباط آماری ۱ ، پیام نور به لینک های زیر مراجعه فرمائید.

نمونه سوال سال 89-90 نمیسال اول

نمونه سوال سال 89-90 نیمسال دوم

نمونه سوال سال 87-88 نیمسال اول

نمونه سوال سال 87-88 نیمسال دوم

 

+ تاریخ | 91/08/23ساعت | 11:24 نویسنده | موحد |